Tällä sivustolla käsitellään puurakentamista osana kestävää metsien käyttöä ja sen ilmastopoliittista merkitystä hiilen sidonnassa ja varastoinnissa. Globalisaatio, kaupungistuminen ja luonnonvarojen riittävyys uudistavat rakentamisen vanhoja käytäntöjä. Teema kertoo puurakentamisen uusista ratkaisuista ja vähähiilisen rakentamisen esimerkeistä hankekuvauksen päätöksenteosta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan.


Puurakentamisen uudet trendit

Näillä sivuilla voi tutustua vähähiilistä rakentamista koskeviin puheenvuoroihin, kuvamateriaaliin, videoihin, englanninkielisiin tiivistelemiin sekä linkityksiin aihepiiriä koskeviin faktatiedostoihin ja lähteisiin. Sivuston sisältö on vapaasti käytettävissä ja linkitettävissä eri sidosryhmien käyttöön.

Verkkosivusto on toteutettu Maa- ja metsätalousministeriön ”Hiilestä kiinni” hankkeen puitteissa. Osarahoittajina ovat Metsämiesten säätiö, Metsäsäätiö ja Suomen metsäkeskus. Sivuston ylläpidon ja uusien sisältöjen tuotannon mahdollistaa Marjatta ja Eino Kollin säätiö.