Paljon päästöjä aiheuttavan rakennusalan ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii Kontiotuote Oy:n toimitusjohtajan Mika Rytkyn mielestä vähähiilisyyteen ohjaavaa lainsäädäntöä. – Kun säädöksillä asetetaan raja-arvot rakentamisen hiilijalan- ja kädenjäljelle, se pakottaa rakennusalankin osallistumaan ilmastotalkoisiin ja siirtymään vähähiiliseen rakentamiseen.

–Samalla tavoin kuin yhteiskunta edisti toimillaan sähköautojen ja tuulivoiman käyttöä, tulee edistää vähähiilisen rakentamisen markkinaa. Tarvitaan keppiä ja porkkanaa, jolla herätetään rakennusalaa ja kuluttajia. Rakentamisessa ei pidä jäädä menneeseen kiinni, vaan tehtävä tulevaisuutta meneillään olevien megatrendin valossa. 


Ekologisten arvojen kasvu kuluttajien keskuudessa ei Rytkyn mukaan yksin riitä puurakentamisen läpimurtoon. –Siihen tarvitaan puurakentamisen kilpailukykyä, valmista teknologiaa ja ohjaavaa lainsäädäntöä. Vaikka ilmastotavoitteista puhutaan paljon, kuluttajat eivät ole tutkimusten mukaan valmiita maksamaan hiilineutraalisuudesta.

–Myönteisen käyttäjäkokemuksen ansiosta hirsirakentamiselle on syntynyt hyvä brändi. Sitä meidän tulee vaalia rakentamalla hyvillä rakentamisen käytännöillä vastuullisesti ja laadukkaasti. Hirsitalon tulee kestää ainakin sata vuotta, minkä jälkeenkin se on vielä kierrätettävissä. 


Puurakentamisessa osaamisvajetta

Rytkyn mukaan lainsäädännöllä asetettava vähähiilisen rakentamisen raja-arvot pakottavat rakennusliikkeetkin ottamaan puurakentamisen vakavasti. – Vähähiilisen puurakentamisen osaamista on suomalaisilla rakennusliikkeillä liian vähän. Osaamisvaje näkyy passiivisena asenteena sen kehittämisessä. 

–Meillä on puurakentamisen osaajia ja osaamista toistaiseksi liian vähän. Esimerkiksi puukerrostalon rakennesuunnittelu luokitellaan poikkeuksellisen vaativaksi tai vaativaksi, mutta vastaavan betonikerrostalon saa suunnitella pienemmillä pätevyyksillä. 

Osaamista ja erityisesti hankintamenettelyn hallintaa tarvitaan Rytkyn mukaan myös kuntiin, joissa tehdään julkisen rakentamisen päätöksiä. – Kun monet kunnat ovat asettaneet tavoitteeksi vähähiilisyyden, sen tulisi ohjata kaavaratkaisuja ja olla hankintamenettelyn ja kilpailutuksen lähtökohtana. Jos näissä ei mainita rakentamisen vähähiilisyyttä, tehdään kuten ennenkin. 

–Julkisen rakentaminen on merkittävässä roolissa puurakentamisen kasvun edistämisessä. Meillä on jo nyt hienoja esimerkkejä puurakenteisista kouluista ja päiväkodeista, jotka ovat hyvän akustiikan ja sisäilman ansiosta saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta, muistuttaa Rytky.

Kun yksiaineinen hirsi ei salli rakentamisessa huonoa laatua, puurakennus vaatii Rytkyn mukaan arkkitehtuurilta, suunnittelulta ja rakentamiselta huolellisuutta ja tarkkuuta. – Hirsirakennukseen ei voi piilottaa rakennusvirheitä, siksi olemme panostaneet laatuun ja detaljiikan ohjeistukseen, mikä on avoin kaikille puurakentamiselle. Painumaton hirsi on muuttanut rakentamisen liiketoimintaa, se voidaan yhdistää helposti muihin materiaaleihin kuten teräkseen ja betoniin. 


Puurakentamisella suuria vientimahdollisuuksia

Rytky näkee puurakentamisessa suuria vientimahdollisuuksia. – Puurakentamisen vientituotteita tulee voida kehittää kotimarkkinoilla ilman ylimääräisiä hintoja nostavia riskikertoimia, mitä muilla materiaaleilla ei ole. Suomessa tulisi esimerkiksi purkaa palonsuojakäsittelyn ja sprinklauksen päällekkäinen vaatimus. 

–Puurakentamisella on suuri taloudellinen merkitys. Tukkipuu työstettynä rakentamiseen soveltuvaksi hirreksi kuusinkertaistaa sen arvon. Jos pystymme sahateollisuuden jalostusarvoa nostamaan puurakentamisen kasvattamisella, sillä on suuri merkitys kansantalouteen. Euroopan havumetsävyöhyke on vihreä kultakaivos, minkä päällä me eletään, muistuttaa Rytky. 

Kontio on vienyt puurakentamisen tuotteita 30 eri maahan. Puu sopii Rytkyn mukaan myös moderniin kaupunkirakentamiseen. - Esimerkiksi Amsterdamissa rakennamme koulua keskellä kaupunkia ja New Yorkissa lisärakennusta pilvenpiirtäjän katolle. Keski-Euroopassa on valtaisa kiinnostus puukouluja kohtaan.

–Pudasjärvellä olemme konseptoineet 4-kerroksisen puukerrostalon kaupungin vuokrataloiksi ARA - hintaan ja saaneet kohtuuhintaisella rakentamisella laadukasta asumista. Kun pidämme laadusta kiinni, puurakentamisen markkinaa kotimaassa ja viennissä riittää jokaiselle. 

Lisätietoja: Mika Rytky, mika.rytky@kontio.fi

Markku Laukkanen
Kirjoittaja:

Markku Laukkanen

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös   www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.