Rakentamiseen menevästä tukkipuusta paras hinta

Tuotantolaitoksille edullisinta on puu, joka tulee läheltä tehtaan portteja. Puun jalostus hyödyttää siten koko hankintaketjuineen paikallis- ja aluetaloutta. Se on se voima, joka pitää Suomessa — Euroopan metsäisimmässä maassa — paikallis- ja aluetalouden pyörimässä. 

Mikä saa metsänomistajat tuottamaan hyvälaatuista järeää puuta rakentamiseen ja myymään sitä? Se on puusta maksettava hinta. Paras hinta on aina järeällä puulla. Kun täysikasvuisessa uudistettavassa metsässä tukkipuun hinta on syksyllä 2021 70 euroa/m³, harvennushakkuulla se on 50 euroa/m³. Ja kuitupuusta, joka ei ole vielä kasvanut tukkipuun mittoihin maksetaan 20 euroa/m³.

Metsänomistajan kannattaa hoitaa metsänsä hyvin ja tuottaa puuta rakentamisen tarpeisiin.

Ilari Pirttilä, toimitusjohtaja, Metsämiesten Säätiö

Metsän uudistuksessa huolehdittava luontoarvoista

Hintaan vaikuttavat luonnollisesti jalosteiden markkinatilanne, metsän etäisyys jalostuslaitoksista, voidaanko puut korjata vain talvella, myös sulan maan aikaan vaiko peräti kurjimmalla kelirikkokaudella. Lisäksi vaikuttavat lukuisat leimikkotekijät kuten laatu, järeys, lähikuljetusmatka, saanto, jne.    

Kaikki kiinteätä omaisuutta omistavat tietävät, että omaisuuden lahottaminen – olipa se rakennus, silta, vene tai metsä – on kallista. Kun täysikasvuiseen puuhun, jonka arvo on syksyllä 2021 70 euroa/m³ iskee laho, sen arvo putoaa lahoiselta osuudelta alle 10 euroon/m³. Puun kaikkein arvokkaimman osan taloudellisesta arvosta häviää 90 %. Siksi on rationaalista toimintaa uudistaa metsä sen tultua täysikasvuiseksi, mutta huolehtia samalla luontoarvojen huomioimisesta hakkuun yhteydessä lain ja sertifiointikriteerien mukaisesti.

Metsänomistajan tavoitteena arvokkaan tukkipuun kasvatus

Metsänomistaja, olipa se kaupunki, kunta, seurakunta tai perhe, saa aina palkinnon hyvästä metsänhoidosta. Hyvin ja oikeaan aikaan hoidetussa metsässä puiden keskijäreys on korkeampi kuin hoitamattomassa. Puut ovat saaneet oikeaan aikaa riittävästi valoa ja kasvutilaa järeytyäkseen nopeasti. Näin harvennushakkuiden tulot kotiutuvat aiemmin ja ovat hoitamatonta metsää suuremmat. Niin ikään uudistushakkuuseen päästään nopeammin ja saadaan enemmän arvokasta järeää puuta rakentamisen jalosteisiin.


Ilari Pirttilä
Puheenvuoron takana:

Ilari Pirttilä

toimitusjohtaja, Mestämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö on yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka omistaa metsää lähes 5 000 hehtaaria eri puolilla Suomea. Metsät ovat osa Säätiön hajautettua sijoitusomaisuutta. Se hoitaa metsäkiinteistöjään ulkopuolisen kumppanin avulla pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. Säätiön metsäomaisuuden hoidon linjaus on julkinen. Samoin kriteerit, joilla Säätiö määrävälein kilpailuttaa metsäomaisuutensa hoidon valtakunnallisilla toimijoilla. Jos haluat hyödyntää niitä omiin tarpeisiisi, löydät ne osoitteesta www.mmsaatio.fi/saatio/metsakiinteistot.html