Puurakentamisesta tulee osa kunnan ilmastopolitiikkaa

Mitä enemmän Suomeen saadaan päiväkoteja, kouluja ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia puurakenteisina, sitä paremmin voimme osoittaa niiden kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn. Tietysti on tärkeää, että me pystyttäisiin vertaamaan koko elinkaaren aikaisia kustannuksia. Tärkeänä bonuksena tulee puurakennusten kyky sitoa hiiltä elinkaarensa ajan, jolloin puurakentamisesta tulee osa kunnan ilmastopolitiikkaa. 

Keskeinen oppi Kuhmon puukoulun rakentamisesta on se, että pitää rohkeasti tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita alue tarjoaa. Suomessa kasvaa puuta ja puutuoteteollisuuden kehittyessä yhä useampi kunta voi nähdä puurakentamisen mahdollisuutena sekä ilmastotavoitteiden että aluetalouden kannalta. Kannustan kaikkia kuntia rohkeasti tarttumaan puurakentamisen mahdollisuuksiin ja ottamaan esimerkkiä hyvistä kokemuksista ja edelläkävijäkunnista.

Video: Tytti Määttä

Puurakentamista kohtaan esiintyy paljon ennakkoluuloja kuten sen vaikeus, kalleus ja laatu. Me selätimme täällä kaikki nämä ennakkoluulot.

Tytti Määttä, Kuhmon kaupunginjohtaja

Tavoitteena rakentamisen ympäristövaikutusten pienentäminen

Keskeinen Kuhmon puukoulun rakentamisen tavoite oli pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Näimme puurakentamisen tässä mahdollisuutena. Puurakentamista kohtaan esiintyy paljon ennakkoluuloja kuten sen vaikeus, kalleus ja laatu. Me selätimme täällä kaikki nämä ennakkoluulot. Koulun rakentamisen budjetti piti, siitä tuli puurakenteisena jopa halvempi kuin perinteisesti rakennettuna. Kun kyseessä oli Suomen ensimmäinen CLT-massiivipuulevyistä rakennettu koulu, rakentamisen ratkaisuihin liittyi tietysti haasteita, mutta kaikki kyettiin ratkaisemaan. Puuosien esivalmistukseen perustunut rakentamisen nopeus ja kuivaketjun säilyminen loppuun saakka on herättänyt paljon myönteistä palautetta.

Rakentamisen laadusta kaikki vakuuttuvat viimeistään vieraillessaan koulussa. Arkkitehtuuri on erittäin kaunista, puu pintana viehättää suomalaisia ja esimerkiksi aasialaisia vieraita. Puupinnan viimeistelty kauneus ja esteettisyys korostuvat koulussa ja luovat omanlaisensa ilmapiirin ja tunnelman rakennukseen. Koulun miljöö ja tunnelma ovat erityisiä. Voi sanoa, että Kuhmon henki on vahvasti läsnä tässä koulussa.

Meidän koulumme on oppimiseen kannustava ympäristö

Käyttäjäpalaute puukoulusta on ollut hyvin myönteistä. Lapset nauttivat tästä ympäristöstä ihan selkeästi. Silloin kun koulu avattiin, lapsilta kysyttiin avajaistilaisuuteen kommentteja tästä koulusta ja siellä olivat lapset kysyneet, että onko tämä hotelli ihan meitä varten tehty. Koulu on niin hieno, että ajatellaan, että jopa meitä varten tehdään tällaisia rakennuksia.

Akustiikasta on tullut erittäin hyvää palautetta, kun täällä ei ole meteliä ja hälyä samalla tavalla mitä aikaisemmissa kouluissa. Myös sisäilmaltaan koulu on erinomainen.

Kuhmon puukoulu on erittäin massiivinen, mutta myös silti erittäin helposti lähestyttävä ulkoapäin. Se on tietysti myös yksi arvo, että minkälaisena koulu näyttäytyy sekä kuntalaisille että koululaisille. Meidän koulumme on oppimiseen kannustava ympäristö.  

Tytti Määttä
Puheenvuoron takana:

Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginjohtaja