Kuhmon tavoitteena on puurakentamisen edistäminen

Puun osuus käytetystä rakennusmateriaalista oli 75 prosenttia. Puun hankinnan ja käytön kerrannaisvaikutus näkyi alkutuotannossa, jalostuksessa ja palveluissa. Rakentamisen CLT-puuosien valmistuksella paikallisesti oli merkittävä vaikutus aluetaloudellisessa tarkastelussa.

Puun alkuperällä ja sen kuljetusmatkoilla on tärkeä merkitys vähähiilisyyden tavoittelussa ja hiilivarastoissa. Kun rakentamisessa hyödynnetään alueellisia toimijoita siten, että kaadetaan puu lähimetsästä, kuljetetaan raakapuu lyhyen matkan päässä olevalle sahalle ja jalostettavaksi puurakentamisen tuoteosiksi, pienentää se sekä rakennuksen hiilijalanjälkeä että vahvistaa aluetaloutta. Kohde oli kompakti kokonaisuus, missä saatiin pienempi hiilijalanjälki, yritykset saivat työtilaisuuksia ja aluetalousvaikutukset kasvoivat.

Kun jalostuksessa käytetään kaupungin tarjoamaa vihreää sähköä, tuotteen valmistuksen päästöt alenevat. Kun rakennuksessa käytetään uusiutuvalla tuotettua kaukolämpöä, saadaan vähennettyä rakennuksen käytön aikaista hiilijalanjälkeä.

Päärakennuttajan eli kaupungin asettama projektin johto ja muut rakentamiseen liittyneet kunnan työntekijät olivat Kuhmosta. Suunnittelu- ja insinööriosaamisen palvelua ostettiin ulkopuolelta. Myös pääurakoitsija oli ulkopuolelta, mutta käytti paikallista työvoimaa.

Puun alkuperällä ja sen kuljetusmatkoilla on tärkeä merkitys vähähiilisyyden tavoittelussa ja hiilivarastoissa.

Tytti Määttä, VM, Kuhmon kaupunginjohtaja

Biotalouden menestystarina

Kuhmon tavoitteena on olla globaali biotalouden menestystarina ja puurakentamisen edistäjä. Kuhmoon on rakennettu Woodpolis – puutuoteklusteri, mikä on kaupungin omaa elinkeinotoimintaa ja toimii hankerahoituksella. Olemme hankkeen puitteissa saaneet kaupunkiin useita puutuotealan yrityksiä. Ympäristön ja kustannusten kannalta on merkittävää, että saimme merkittävän osan koulurakentamisen materiaaleista läheltä, samalta teollisuusalueelta. Kyse on omasta ekosysteemistä. Meillä on metsät lähellä, kuljetusyrittäjät tuovat ne paikalliselle teollisuusalueelle, missä puutavara sahataan ja tehdään elementit, jotka kuljetetaan rakennuspaikalle.

Tuupalan puukoulun rakentaminen on herättänyt valtavasti kiinnostusta niin kotimassa kuin ulkomaillakin. Me jouduimme järjestämään aikataulutettuja vierailuja rakentamisen aikana, jolloin kohdetta kävi katsomassa yli kaksi tuhatta vierasta. Mukana oli paljon kuntapäättäjiä, jotka olivat erittäin kiinnostuneita puusta rakennusmateriaalina. Kun ympäristötietoisuus kasvaa koko ajan, ratkaisuja haetaan myös rakentamisen päästöistä.

Olemme linjanneet Kuhmossa, että kaikissa uusissa Kuhmon kaupungin tilaamissa rakennuksissa hyödynnetään puuta materiaalina. Hyvien kokemusten pohjalta meillä on tällä hetkellä käynnissä hyvinvointikeskuksen suunnittelu puurakenteisena. Tavoitteena on toteuttaa allianssimallilla puumoduulirakentamiseen perustuva sote-asema, mikä olisi monistettavissa myös muihin kuntiin.

Katso video: Tytti Määttä

Tytti Määttä
Puheenvuoron takana:

Tytti Määttä

Kuhmon kunnanjohtaja