Puurakentamisella on huomattava merkitys Kainuun metsätaloudessa

Puurakentamisella ja muilla pitkäkestoisilla puutuotteilla on huomattava merkitys myös Kainuun metsätaloudessa. Maakunnan metsistä on hakattu viime vuosina ainespuuta keskimäärin 3,5 miljoonaa m3 vuodessa. Tukkipuuta määrästä on ollut noin kolmannes ja se on pääsääntöisesti tuotettu sahatavaraksi omassa maakunnassa. Vaikka tuotetusta sahatavarasta jatkojalostetaankin omassa maakunnassa vai pieni osa, menee se kuitenkin rakentamisen ja puunjalostamisen raaka-aineeksi maailmalle ja muualle kotimaahan. Esimerkiksi Kainuussa vuoden aikana tuotetulla sahatavaramäärällä voitaisiin rakentaa jopa 400 massiivipuista kerrostaloa.

Metsästä saatavilla tuloilla tehdään investointeja kotitalouksiin ja käytetään paikallisia palveluita. Metsien hoidon, puunkorjuun ja puunjalostamisen työllisyysvaikutukset ovat myös merkittävät. Kokonaisuutena metsäbiotalouden tulovirroilla on huomattavia positiivisia vaikutuksia maakuntamme aluetalouteen.

Puu ei lopu rakentamalla metsistä, päinvastoin se tukee pitkäjänteistä ja kestävää metsätaloutta myös jatkossa.

Timo Pisto, metsäbiotalouskoordinaattori, Suomen Metsäkeskus

Puun jatkojalostamiselle on hyvät mahdollisuudet

Puun jatkojalostamiselle on hyvät mahdollisuudet myös täällä Kainuussa ja laadukasta lähipuuta siihen on runsaasti tarjolla. Puurakentamisen suosio kasvaa ja puu tulee ekologisena materiaalina löytämään paikkansa myös muissa käyttökohteissa nykyistä useammin. Kunnilla on hyvä aika päivittää strategiansa ja toimenpideohjelmansa tukemaan kotimaisen puun käyttöä ja jalostamista. Puu ei lopu rakentamalla metsistämme, päinvastoin se tukee pitkäjänteistä ja kestävää metsätaloutta myös jatkossa. 

Kuhmo elää metsästä

Katso video: Jussi Moilanen

Timo Pisto
Puheenvuoron takana:

Timo Pisto

metsäbiotalouskoordinaattori, Suomen Metsäkeskus