Vihreä rahoitus on vahvistuva trendi

Kuhmon hankkeessa myös paikallisuus oli merkittävä tekijä. Kun Kuhmo elää pitkälti puusta ja siihen liittyvästä teollisuudesta ja palveluista, nähtiin, että se on elinvoimatekijä. Vaikka paikallisuus ei kuulu suoraan vihreän rahoituksen kriteereihin, se vaikutti arvioon hankkeen kerrannaisvaikutuksista.

Kuhmon Tuupalan koulu oli ensimmäinen hanke meidän rahoituksessamme. Kansainvälisillä markkinoilla on ollut pitkään kasvava tarve löytää kestävää kehitystä tukevia kohteita. Tämä trendi on vain vahvistunut ja meillä on tähän viitekehykseen sopivia hankkeita lähes kolmen miljardin euron edestä salkussamme. Rakentaminen on selvästi suurin kohde sekä euroissa että kohdemäärässä. Kunnat ovat löytäneet vihreän rahoituksen mahdollisuudet aika hyvin.

Tavoitteena on, että rahoitettavien kohteiden myönteiset vaikutukset ilmastomuutokseen ovat mitattavissa.

Rami Erkkilä, Vihreästä rahoituksesta vastaava asiakasvastaava, Kuntarahoitus Oyj

Ympäristötekijät määrittivät koko projektia

Tavoitteena on, että rahoitettavien kohteiden myönteiset vaikutukset ilmastomuutokseen ovat mitattavissa. Vihreä rahoitus on edullisempaa kuin normaali rahoitus. Haluamme löytää parhaita käytäntöjä ja referenssejä, jotka on testattu ja voivat toimia oppina muille. Vihreä rahoitus poikkeaa normaalista rahoituksen myönnöstä siten, että meillä on ulkopuolelta tuleva vihreä arviointiryhmä, joka määrittelee pisteet hankkeen ympäristöarvojen toteutumisen perusteella.

Energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja rakennuksen ilmatiiviys olivat Kuhmon hankkeen keskeisiä lainan myöntämisen kriteereitä. Kun Kuhmossa haluttiin tehdä koulu ympäristötekijät edellä, se määritti koko projektia. Tulevaisuudessa painotetaan lämmityksen hybridiratkaisuihin, kierto- ja materiaalitalouteen sekä vedenkulutukseen liittyviä seikkoja.

Katso video: Daniel Eriksson

Vihreä rahoitus ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen

Kun energiatehokkuus kasvaa, rakentamisen materiaalien merkittävyys kasvaa. EU: n kestävän rahoituksen taksonomia perustuu elinkaarianalyysiin eli käytännössä edellyttää hiilijalkalaskelman laatimista. Kun kansalliseen lainsäädäntöön se tulee pakotettuna vasta 2025, niin ollaan kehityksen solmukohdassa. Taksonomia on ohjauskeino muun muassa ympäristöystävällisen rakentamisen rahoitukseen.

Katso video: Eila Valtanen

Rami Erkkilä
Puheenvuoron takana:

Rami Erkkilä

Vihreästä rahoituksesta vastaava asiakasvastaava, Kuntarahoitus Oyj

Lisätietoja

Kuntarahoitus ja vihreä rahoitus

Tutustu Kuntarahoituksen vihreään rahoitukseen.