Tavoitteena tutkittua tietoa puurakentamisen terveysvaikutuksista

Kuhmon puurakenteinen Tuupalan koulukeskus oli Suomen Metsäsäätiön kohdennettu keräys, missä säätiön näkökulmasta kaikki palikat osuivat kohdalleen ja palveli Suomen Metsäsäätiön valtakunnallista tavoitetta ja valtakunnallista puurakentamisen edistämistä.

Keräys järjestettiin huhtikuun ensimmäisestä päivästä 2017 alkaen vuoden eteenpäin. Lahjoitettu summa oli 120 000 euroa. Kohdennetun keräyksen varoilla rahoitettiin koulussa tehtyä terveysvaikutus- ja hyvinvointitutkimusta sekä kohteen viestintää.

Metsäsäätiölle keskeinen tavoite oli, että kohde oli ylipäätään puurakenteinen koulu, joka edistää julkista puista palvelurakentamista valtakunnallisesti. Säätiö halusi olla mukana tuottamassa tietoa puurakentamisen terveysvaikutuksista. Tiedettiin, että puurakentaminen on hyvä juttu, mutta tieteellinen tieto kotimaasta uupui. Koulun omistajatahon haluttiin myös sitoutuvan kohteen julkiseen esittelyyn.

Tehty terveysvaikutustutkimus osoittaa kiistattomasti, että puurakentamista kannattaa edistää.

Erno Järvinen, toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö

Metsänomistajat sitoutuivat rahoitukseen

Varojen keruun onnistumisessa niin Tuupalan koulun tapauksessa, kuin muissakin Suomen Metsäsäätiön kohdennetuissa keräyksissä aivan ratkaisevaa oli, että aloite keräyksestä tuli maakunnasta itseltään ja, että kaikki alueen puukauppaosapuolet olivat sitoutuneet hankkeeseen ja ottavat asian vakavasti. Aina tarvitaan paikallista henkeä. Kohdennettuja keräyksiä ei ”keskusjohtoisesti” pystytä käynnistämään.

Suomen Metsäsäätiön toimistolta tuettiin keräystä tekemällä puukauppatoimijoiden käyttöön esite, jolla he pystyivät esittelemään hanketta puukauppaa tekeville metsänomistajille. Varojen keruun onnistumisessa myös Kuhmon kaupungin sitoutuminen hankkeeseen ja toimijoiden aktivointiin oli tärkeää.

Suomen Metsäsäätiö on ollut hyvin tyytyväinen Tuupalan koulun saamaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen julkisuuteen. Tehty terveysvaikutustutkimus osoittaa kiistattomasti, että puurakentamista kannattaa edistää.

Metsäsäätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.

Täällä on hyvä ilmapiiri

Katso video: Käyttäjäpalautetta terveysvaikutuksista

Erno Järvinen
Puheenvuoron takana:

Erno Järvinen

toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö