Puurakennuksessa hyvä sisäilma

Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö toteuttivat tutkimushankkeen, jossa selvitettiin puurakentamisen terveysvaikutuksia sekä alakoululaisten kokeman stressin lähteitä. Tutkimuskohteena oli Kuhmossa sijaitseva Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu Tuupalan puukoulu ja vertailukouluna toimiva Vaalan yhtenäiskoulu.

Tutkimuksessa seurattiin rakennusten fysikaalisia ominaisuuksia muun muassa sisäilman ja ilmankosteuden mittauksilla. Sisäilman paremmuudesta ei tulosten perusteella voi suoraviivaisia johtopäätöksiä vetää, mutta vahvin viittaus puurakennuksen paremman sisäilman suuntaan on vähäisempi ilmankosteuden vaihtelu. On mahdoton sanoa, miten paljon ilmankosteus vaikuttaa hyvinvointiin, mutta merkittävää on käyttäjien subjektiivinen kokemus sisäilman laadusta. 

Kuhmon Tuupalan puukoulu on rauhallinen ja viihtyisä oppimisympäristö, jossa oppilaat ovat merkittävästi vähemmän stressaantuneita kuin vertailukoulussa.

Pekka Kilpeläinen, tutkimuspäällikkö, Oulun yliopisto

Esteettiset puupinnat rauhoittavat

Uskon, että esteettisyyden vaikutus rakennuksen rauhallisuuteen on tekijä, johon tullaan kiinnittämään enemmän huomiota tulevaisuudessa tehtävissä tutkimuksissa. Mittaustulokset osoittavat, että Tuupalan puukoulu oli ympäristönä selvästi hiljaisempi kuin vertailukoulun luokka. Vaikka otos oli suhteellisen pieni, ero oli silti huomattava eikä se selittynyt sillä, että hiljaisemman rakennuksen seinät olisivat olleet paremmin eristäviä. Yhteys puupintojen estetiikan ja rauhallisen ympäristön välillä saattaa olla olemassa.

Nykyiset tutkimukset viittaavat hyvinkin siihen, että puu olisi terveellinen rakennusmateriaali. Tulokset saavat vahvistusta sitä mukaa, kun saman tyyppisiä tutkimuksia toistetaan ja laskelmia kertyy hiljalleen lisää. Voimme varmasti sanoa, että Kuhmon Tuupalan puukoulun on todettu olevan hyvä, rauhallinen ja viihtyisä oppimisympäristö, jossa oppilaat ovat tilastollisesti ajoittain merkittävästi vähemmän stressaantuneita kuin vertailukoulussa.

Lisätietoja tutkimuksesta

Image Description

Sisäilmatutkimuksen tietoisku

Puumiljöössä vähemmän stressiä

Katso video: Pekka Kilpeläinen

Pekka Kilpeläinen
Puheenvuoron takana:

Pekka Kilpeläinen

tutkimuspäällikkö, Oulun yliopisto