Mittatilauksena toimitettavat levyt lyhentävät rakentamisaikaa työmaalla

Tuupalan koulu on herättänyt kansainvälistä uteliaisuutta ja huomiota. Puukoulun kokonaisala on 5500 m². Kohteen CLT-elementit on valmistettu CrossLam Oy:n tehtaalla Kuhmossa ja rakennusmateriaalina on käytetty kainuulaisissa metsissä kasvanutta puuta.

Koulussa on käytetty CLT-massiivipuulevyä 4500 m² alueella yhteensä 550 m³ verran. Kolmiosaisen koulun runko on rakennettu kuhmolaisen CrossLam Oy:n valmistamasta CLT-levystä. Levypaksuudet vaihtelivat 60–260 mm:iin. Massiivipuurakentamisen edut tulevat esiin suuren mittakaavan rakentamisessa, sillä mittatilaustyönä toimitettavat levyt lyhentävät rakentamisaikaa työmaalla.

Koulu on suunniteltu ja rakennettu Terve talo -kriteereiden pohjalta. Rakennustyömaalla mittavalmiiden levyjen asennus oli nopeaa ja tapahtui teltan sisällä säältä suojassa.

Tuupalan koulu on huomioitu Pohjois-Suomen parhaana rakennustekona vuonna 2017 ja vuoden 2018 Puupalkinnolla.

Massiivipuuelementtitekniikka (CLT) soveltuu myös suurimpiin rakennuskohteisiin.

Juha Virta, hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy

Mitä CLT on?

CLT-levyn valmistuksessa sahatavaraa höylätään ja sen jälkeen nämä lamellikerrokset liimataan ristiin. Ristiin liimauksella saadaan CLT-levylle tyypilliset kantavuuteen ja mittojen pitävyyteen liittyvät ominaisuudet. 

CLT-levyjen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa liimattavien lamellien suunnilla, paksuudella ja pituudella. Ennen valmistusta on ratkaistava, mitä puulajia halutaan ja halutaanko paneelikerrokset pystyyn vai vaakaan visuaalisesti. Rakenteen tekniset ominaisuudet määritellään kantavuuden perusteella. Tuupalan koulussa käytettiin CLT- levyä 3x12 m maksimikoossaan.

Katso video: Juha Virta

Juha Virta
Puheenvuoron takana:

Juha Virta

hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy