Puussa on rakentamisen tulevaisuus

Kuhmolaiselle puuta jalostavalle teollisuudelle koulu on merkittävä referenssi, joka antaa mahdollisuuksia kilpailuun laajemmin kotimaassa ja ulkomailla. Meillä on kohde, jota voidaan näyttää julkisen rakentamisen onnistuneena kohteena. Tästä kohteesta on opittavaa se, että kannattaa ennakkoluulottomasti katsoa hiiltä varastoivaan, ilmastomyönteiseen rakentamiseen puusta. Puussa on tulevaisuus.

Puukoulun rakentaminen lähti liikkeelle siitä, kun vanhassa koulussa todettiin sisäilmaongelmia. Modernissa rakennuksessa yhdistyvät puu raaka-aineena, ympäristö, teknologia ja hyvä oppimisympäristö. 

Tästä kohteesta on opittavaa se, että kannattaa ennakkoluulottomasti katsoa hiiltä varastoivaan, ilmastomyönteiseen rakentamiseen puusta. Puussa on tulevaisuus.

Tommi Ruha, toimitusjohtaja, Kuhmo Oy

Hiilivarasto, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen

Katso video: Tommi Ruha

On harhakuva, että puusta voidaan rakentaa ainoastaan omakotitaloja ja pienkerrostaloja. Tämä kohde todistaa, että teollisen mittakaavan vaativiakin hankkeita voidaan toteuttaa puusta. Kerrostalorakentamisessa on samantyyppisiä referenssejä. Näiden myötä arkkitehtien ja suunnittelijoiden puuosaaminen on noussut ja nousee edelleen.

Se on ollut keskeinen tekijä siinä, että miksi puuta on käytetty vähemmän aikaisemmin. Puurakentamisen osaamisen vahvistaminen parantaa koko rakentamisen ketjun toimivuutta ja edesauttaa puurakentamisen yleistymistä julkisten muiden suurempien kohteiden rakentamisessa.

Metsien kasvu on täällä suurempi kuin koskaan. Metsätalous on kehittynyt, se ottaa huomioon luontoarvot ja samalla turvataan metsän uudistuminen ja kasvu pitkälle tulevaisuuteen.

Tuupalan puukoulun merkitys on siinä, että osoitimme puurakentamisen ketjun toimivuuden kannolta valmiiseen kouluun. Koko ketju on oppinut toimimaan. Toivottavasti tällaisia kouluja rakennetaan ympäri Suomea.

Tommi Ruha, toimitusjohtaja, Kuhmo Oy

Toivottavasti tällaisia kouluja rakennetaan ympäri Suomea

Puurakentamisen materiaalin laatuvaatimukset ovat nykyään kovat. Puumateriaalin hankintaketju alkaa metsästä, jossa annetuilla mitoilla pyritään tuottamaan oikeanlaatuisia tukkeja tiettyyn kohteeseen. Kun raaka-aine tulee sahalle, se lajitellaan, sahataan, kuivataan ja lajitellaan uudelleen. Laatuajattelu lähtee jo kannolta, minkä jälkeen puu menee sahaprosessin läpi levytehtaalle oikeisiin kosteusolosuhteisiin ja valmistuu siellä levyksi. Levyt työstetään ja toimitetaan kohteeseen. Toisentyyppisessä rakennuksessa se toimitetaan elementtitehtaalle ja sen kautta kohteeseen.

Tuupalan puukoulun merkitys on siinä, että osoitimme puurakentamisen ketjun toimivuuden kannolta valmiiseen kouluun. On opittu, mitä tällainen hanke vaatii sahatavaraprosessista, suunnittelulta, puuosien valmistuksesta ja rakentamiselta. Koko ketju on oppinut toimimaan. Toivottavasti tällaisia kouluja rakennetaan ympäri Suomea.

Puualan merkitys Kuhmolle on erittäin suuri. Kuhmo Oy käsittelee vuosittain raakapuuta noin 900 000 m³, minkä kuljettamiseen tarvitaan 18 000 tukkirekan kuormaa. Kuhmo Oy: n työllistävä vaikutus suorina ja välillisinä työpaikkoina on lähes tuhat henkilötyövuotta puun korjuussa, kuljetuksissa ja sahauksessa. Lisäksi puutuoteteollisuuden työpaikkoja on toistasataa. Puualan taloudellinen merkitys 8000 henkilön paikkakunnalla on valtava. Metsäklusterilla rahoitamme kunnan sotepalvelut, koulutuksen ja muut hyvinvointipalvelut. Kuhmon kaupunki on uskonut puuhun pitkäjänteisesti ja tänä päivänä nähdään se tulos.

Katso video: Tommi Ruha

Tommi Ruha
Puheenvuoron takana:

Tommi Ruha

toimitusjohtaja, Kuhmo Oy