Metsässä kasvaneen puun hiilivarasto siirtyy rakennukseen

Massiivipuulevyihin sitoutuu hiiltä merkittäviä määriä ja se säilyy rakenteessa elinkaarensa ajan. Metsässä kasvaneen puun hiilivarasto siirtyy rakennukseen. Siinä mielessä puu on verraton materiaali myös ympäristön kannalta.

Tulimme mukaan koulukeskusteluun siinä vaiheessa, kun nousi esiin puurakentamisen vaihtoehto. Olimme aloittaneet massiivipuulevytuotannon Kuhmossa vuotta aikaisemmin, joten rakentamisen materiaalina se oli siihen aikaan vielä varsin tuntematon. Jouduimme seikkaperäisesti kuvailemaan sen toimivuutta isossa julkisessa rakentamisessa.

Massiivipuulevyihin sitoutuu hiiltä merkittäviä määriä ja se säilyy rakenteessa elinkaarensa ajan. Metsässä kasvaneen puun hiilivarasto siirtyy rakennukseen.

Juha Virta, hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy

CLT:n asennus työmaalla on nopeaa

Puurakentamisen vaihtoehto ei ollut itsestään selvää, vaan vääntöä rakentamisen materiaalista käytiin vuosi. Keskustelussa oli paljon vastustusta tietämättömyyden ja kokemattomuuden seurauksena, kun epäiltiin ylipäätään puurakentamista ja CLT:n käyttöä materiaalina.

CLT on massiivipuinen rakenne, mikä on palokäyttäytymiseltään paljon helpompi ja turvallisempi kuin esimerkiksi rankarakenteinen ratkaisu. Kun koulussa on paljon isoja aukotuksia, massiivipuulevyillä saatiin pienilläkin seinärakenteilla riittävä kantavuus. Kun levyjen kaikki aukotukset tehdään tehtaalla valmiiksi, asennus on työmaalla nopeaa.

Nyt on saatu tutkimuksellista näyttöä puurakennusten hyvästä sisäilmasta, myönteisistä terveysvaikutuksista ja viihtyvyydestä.

Juha Virta, hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy

Kuivaketju estää kosteus- ja homehaitat

Puurakentaminen on kuivaa rakentamista alusta loppuun asti. Sahatavara tulee meille tehtaalle kuivana sahalta. Puulevyjen työstöt ja liimaukset tapahtuvat kuivissa oloissa. Levyt kuljetetaan suojattuina rakennustyömaalle, missä asennus tapahtuu huputettuna teltan alla. Levyt on hiottu valmiiksi, joten ne vahataan tai päälle tulee joku muu pinnoite. Olennaista on säilyttää rakentamisen kuivaketju, mikä estää mahdollisten kosteus- ja homehaittojen syntymisen.

Puurakenne toimii valmiiksi eristysmateriaalina seinärakenteissa, minkä seurauksena se vähentää muiden eristysmateriaalien käyttöä. Se on myöskin riittävän tiivis materiaali, mihin ei tarvita kosteussulkumuoveja.

Kun puuosien valmistus tapahtui lähellä, se vähensi logistiikkakustannuksia ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä huomattavasti. Puun keveys on etu myös pidemmillä toimitusmatkoilla, koska sen paino on vain viidesosa betonin painosta. Yhdellä rekkakuormalla voi toimittaa pientalon kerralla.

Hyvä sisäilma, akustiikka ja hiljaisuus

Käyttäjäpalaute niin opettajien kuin oppilaiden puolelta on ollut positiivista. Kaksi asiaa nousee ylitse muiden. Kaikki kiinnittävät huomiota koulun akustiikkaan ja hiljaisuuteen. Vaikka koulut ovat yleensä meluisia, puuseinät sitovat äänet ja tekevät sisätiloista rauhallisen ympäristön. Koulussa tehdyt sisäilma- ja terveystutkimukset ovat todella positiivisia. Nyt on saatu tutkimuksellista näyttöä puurakennusten hyvästä sisäilmasta, myönteisistä terveysvaikutuksista ja viihtyvyydestä.

Puurakentaminen tarvitsee lisää koulutusta ja osaajia

Alkuvaiheessa tuli esiin se vähäinen kokemus, mitä CLT-pohjaisesta rakentamisesta meillä on. Siihen tarvitaan lisää koulutusta ja osaajia. Arkkitehdit ovat sisäistäneet tämän ja suunnittelussa ymmärretään suunnittelussa tämä tuote, vaikka tietoisuus CLT:n teknisistä ominaisuuksista on vielä kuitenkin aika kevyttä. Suomeen tarvitaan lisää puurakentamisen suunnitteluosaamista erityisesti korkeaan ja julkiseen rakentamiseen.

Katso video: Juha Virta, hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy

Juha Virta
Puheenvuoron takana:

Juha Virta

hallituksen puheenjohtaja, Crosslam Oy