Siirtyminen vähähiiliseen rakentamiseen ei toteudu ilman säädösohjausta

Kun kyse on isosta rakentamisen rakennemuutoksesta, säädösten tulee koskea energiatehokkuuden lisäksi rakentamisen materiaaleja. Hiilen laskentamallien tulee olla mahdollisimman todellisia ja ottaa oikeat tekijät huomioon. Tässä suhteessa laskentamalleja tulee vielä kehittää. Sen sijaan että säädöksiä laaditaan mahdollisimman materiaalineutraalisti, niissä tulisi ottaa selkeästi kantaa esimerkiksi vähähiilisen ja hiiltä sitovan puun käyttöön.

Hiilenlaskentamalleissa tulisi ottaa selkeästi kantaa vähähiilisen ja hiiltä sitovan puun käyttöön.

Tomi Timonen, kunnanjohtaja, Pudasjärvi

Kaikessa rakentamisessa selvitettävä puun käytön vaihtoehto

Pudasjärven kasvu Suomen hirsirakentamisen pääkaupungiksi on pitkäjänteinen tarina. Kärsimme monille kaupungeille tyypillisistä betonirakenteisten koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista, joita yritettiin korjauksilla tuloksetta poistaa. Kun meillä on vastaavasti perinteistä hirsirakentamista, lähdimme selvittämään miten yhdistää tätä perinnettä moderniin julkiseen rakentamiseen. Tästä muodostui vuosikymmen sitten kaupungin strategiaan kirjattu tahtotila rakentaa pitkän käyttöiän omaavia julkisia rakennuksia. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että kaikessa rakentamisessa selvitetään ensin puurakentamisen mahdollisuus.

Minun neuvoni muille julkisen sektorin rakennuttajille on, että puuvaihtoehtoon kannattaa tutustua esimerkkien kautta. Kilpailutusasiakirjojen valmisteluun ja hankeselvitysvaiheeseen kannattaa käyttää aikaa ja määritellä rakennuksen koon ja sille asetetun toiminallisuuden lisäksi rakentamisen materiaali. Kilpailutusasiakirjoissa määriteltiin rakentamisen materiaaliksi yksiaineinen massiivipuurakentaminen.

Kaavaohjaus on myös yksi keino puurakentamisen toteuttamiseksi

Pudasjärvellä on kaavamääräyksissä mainittu, että julkisessa rakentamisessa käytetään julkisivumateriaalina puurakennetta. Halusimme sen kirjauksen, kun tiedettiin, että alueelle tulee myös yksityistä rakentamista.

Puurakentamisen hankeselvitysvaiheeseen ja kilpailutusasiakirjojen laatimiseen kannattaa ottaa mukaan puurakentamisen asiantuntemusta, vaikka sen alan rakennuskonsultteja ja osaajia on rajoitetusti. Haasteita oli myös suunnittelupuolella, kun puurakentamista osaavia arkkitehtejä ja rakennesuunnittelijoita oli vähän.

Me kaupungin virkamiehet olemme pyrkineet lisäämään omaa asiantuntemustamme puurakentamisesta esimerkiksi Keski-Euroopan kohdevierailuilla. Puurakentamisen kohteita toteuttaneiden rakennusliikkeiden kanssa olemme käyneet markkinavuoropuhelua ennen varsinaista tarjouspyyntövaihetta. Hankkeet on toteutettu elinkaarimallilla Kuntarahoituksen leasing-rahoituksella ja ne ovat YIT:n rakentamia ja ylläpitämiä.

Tarvitaan hyviä puurakentamisen esimerkkejä, mitkä lisäävät ymmärrystä puurakentamisen mahdollisuuksista.

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, Pudasjärvi

Hyvät esimerkit lisäävät ymmärrystä puurakentamisen mahdollisuuksista

Kun Pudasjärven uutta koulua, Hirsikampus 2014 alettiin rakentaa, siihen kävi rakentamisen aikana tutustumassa 3000-4000 vierasta, joista suurin osa oli kunnista, joissa oli vireillä puurakentamisen hankkeita. Tarvitaan hyviä puurakentamisen esimerkkejä, mitkä lisäävät ymmärrystä puurakentamisen mahdollisuuksista.

Koronan ja mökkibuumin seurauksena hirsitalovalmistajien tilauskirjat ovat pitkäksi aikaa täynnä, mikä näkyy myös myönteisinä aluetalousvaikutuksina kaupungissa. Puurakentaminen työllistää meillä suoraan tai välillisesti noin 500 henkilöä.

Tomi Timonen
Puheenvuoron takana:

Tomi Timonen

kunnanjohtaja, Pudasjärvi