Vantaa

Hiilineutraali Vantaa 2030

”Kaupunki hillitsee toimillaan ilmastonmuutosta ja sopeutuu muutoksiin ennakoivasti. Erilaisia asuntokonsepteja ja asumisen pilottihankkeita kuten ekokyliä ja puutalokortteleita kehitetään. Asumisen ekotehokkuudella pidetään asumisen elinkaarenmittaiset kustannukset kohtuullisina."

Kuopio

Resurssiviisas Kuopio

”Parannamme edelleen energiatehokkuutta tuotannossa ja kulutuksessa, kuten rakentamisessa ja tilojen käytössä. Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan ja kiinteistöjä kannustetaan uusiutuvan energian käyttöön. Tavoitteet huomioidaan muun muassa rakentamismääräyksissä ja kuluttajaneuvonnassa. Puurakentamisella on tärkeä rooli biotalouden kehittämisessä. Puurakenteet toimivat hiilen pitkäaikaisvarastoina. Edistämme puurakentamista ja puun käyttöä alueellamme.”

 

Lahti

Kestävän kasvun ohjelma - Hiilineutraali rakentaminen

"Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa noin 30 % Suomen hiilidioksidipäästöistä ja maailmanlaajuisesti 39 %. Suomella todellinen mahdollisuus kansainväliseen edelläkävijyyteen. Lahdessa on runsaasti rakennusalan eritysosaamista ja aitoja kehitysympäristöjä.

Luomme Lahteen ainutlaatuisen tuotekehitys-, tutkimus- ja pilotointialustan hiilineutraalin ja energiatehokkaan rakentamisen innovaatioille – rakennusten koko elinkaareen kaavoituksesta purkumateriaalin hyödyntämiseen. Lahteen rakentuu kestävän rakentamisen testauspaikka ja demoympäristö!

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus ja pilottikohteet tarjoavat yrityksille ja oppilaitoksille ainutlaatuisia yhteistyö- ja TKI-mahdollisuuksia laajassa kansallisessa yhteistyössä. Kaupallistamme osaamisen ja innovaatiot ja edistämme kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa.”

Hamina

Visio 2030

”Ympyräkaupunki Hamina on satama hyvälle elämälle sekä viihtyisälle ja ekologiselle asumiselle. Hamina on asukkaiden ja yritysten arvostama, loistavista yhteyksistä ja kohtaamisista tunnettu maailmanluokan pikkukaupunki. 

Tavoitteet: Ekologinen Hamina - huolehdimme, että ekologisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme, luomme siitä uudenlaista yritystoimintaa, toteutamme hiilineutraaliohjelman (HINKU) toimenpiteitä, edistämme puurakentamista.”

Tampere

Urbaani ja kestävästi kasvava

”Tampere on hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite saavutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa. Tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa. Kestävästi kasvava kaupunki arvostaa luontoa, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä.”

Espoo

Kestävä Espoo -kehitysohjelma

”Edelläkävijyys näkyy muun muassa resurssiviisaana rakentamisena, innovatiivisina ja vähäpäästöisinä energiaratkaisuina sekä uudenlaisina digitaalisina palveluina ja sovelluksina.”

Rovaniemi

Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö

”Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueelle. Uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamisessa toteutetaan erilaisia energiatehokkuutta ja esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja. Julkisessa rakentamisessa edellytämme kierrätysmateriaalien käyttöä soveltuvissa kohteissa.”

Seinäjoki

Kestävän kehityksen kaupunki

”Turvaamme yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen. Toteutamme laadukkaan asuinympäristön ja otamme vastuun energiatehokkaista ja kestävistä ratkaisuista. Asumisen ja ympäristön laatua luovat turvallinen, esteetön, koko elinkaaren huomioiva sekä viihtyisä ja paikan identiteettiä sekä yhteisöllisyyttä tukeva suunnittelu ja toteutus. Käytännön toteutusta ohjaa asuntopoliittinen ohjelma. ”

Lappeenranta

Resurssiviisaus ja kiertotalous

”Lappeenranta toimii resurssiviisaana kaupunkina, jonka tiekartan yhtenä keskeisenä osa- alueena on kiertotalouden edistäminen. Uusiomateriaalien käytöllä vältetään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta ja luodaan menestyvää liiketoimintaa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään mm. maanrakennuksessa ja rakentamisessa. ”