Uusien materiaalien omaksuminen vaatii oppimista

Kuopiossa on ainakin asenne ollut kohdallaan rakentamisen uusien innovaatioiden suhteen. Kaikkialla ei ole osaamista ja halutaan tehdä niin kuin aina on tehty. Uusien ympäristöystävällisten rakentamisen materiaalien ja ratkaisujen omaksuminen vaatii virkamiehiltäkin tavoitteellista mielenkiintoa, innostusta ja faktojen oppimista. Paras kannustin on hyvä käyttäjäpalaute.

Von Wrightin koulu on rungoltaan painumatonta hirttä. Opetuksen ja päivähoidon tilat ovat hirsirakenteisia, keskellä on voimistelusali, väestösuoja ja ruokalat. Varsin järkevä sekarakenteinen ratkaisu, jossa on monta asiaa kohdallaan.

Vaikka kaikilla rakentamisen ratkaisuilla on rakennusten hiilijalanjäljen kannalta merkitystä, valittu energiamuoto ja sen toimituksiin liittyvät ratkaisut pienentävät hiilijälkeä eniten. Vaikka vähäpäästöisen energiaratkaisun myötä runkomateriaalin suhteellinen merkitys kasvaa, se ei vaikuta kuitenkaan 20 prosenttia enempää päästöjen alenemiseen.

Uusien ympäristöystävällisten rakentamisen materiaalien ja ratkaisujen omaksuminen vaatii virkamiehiltäkin tavoitteellista mielenkiintoa, innostusta ja faktojen oppimista.

Panu Kangasniemi, rakennuttajapäällikkö, Kuopion kaupungin tilakeskus

Harjoittelemme rakennuksen hiilijalanlaskentaa

Olemme tilanneet hiilen laskennan pilottihankkeita muutamista kohteista siksi, että opitaan tunnistamaan laskennan vaikutus ja mitä hyötyjä siitä saadaan. Laskelma vaatii valittujen rakenteiden tiedot, että tiedetään niiden ominaishiiliarvot ja se tapahtuu useampivaiheisena. Tämä hankesuunnitteluvaiheen hiilijalanjäljen laskeminen on hyvin epävarmaa, koska se perustuu mallinnukseen. Mitä aikaisemmin se kohteesta halutaan, sitä epävarmempaa se tarkkuudeltaan on.

Kuopion kaupunki antaa mahdollisuuden toteuttaa ympäristöystävällisiä hankkeita. Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on resurssiviisas Kuopio, mikä antaa pohjan hankkeiden toteuttamiseen. Kun me tilapalveluissa investoimme vuosittain jopa 50 miljoonalla eurolla, päättäjät odottavat niiden olevan strategian mukaisia ratkaisuja.

Rakensimme massiivipuukoulun, minkä hiilijalanjälki on 44 prosenttia pienempi perinteiseen kaukolämmössä olevaan betonirunkoiseen rakennukseen verrattuna.

Panu Kangasniemi, rakennuttajapäällikkö, Kuopion kaupungin tilakeskus

Suunnitteluvastuu urakoitsijalla

Von Wrightin kouluhanke maksoi noin yhdeksän miljoonaa euroa ja se tehtiin KVR-urakkana, jossa suunnittelupaketti oli mukana. Puurakentamisen erikoiskohteissa suunnittelun on pakko olla urakoitsijalla, kun tarvitaan erityisosaamista ja erikoisuunnittelua.

Vaikka puurakentamisen suunnitteluosaamista on olemassa, emme voi tukeutua suunnittelukumppaneihimme puurakentamisessa, vaan käyttää KVR-urakointia. Siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta siitä saadaan myös hyödyt. Olisi hyvä, että teollisen tuotannon ratkaisut olisivat kaikilla tiedossa samalla tavoin kuin standardisoidussa betonirakentamisessa. Kun puurakentamisen uusia tuoteosia ja teknisiä ratkaisuja tulee, vuoropuhelu valmistajien ja urakoitsijoiden kesken on tärkeää.

Olemme pystyneet uusimaan toimintatapaamme yritysmäiseen kulttuuriin johtoryhmässä olevien yritystaustaisten henkilöiden ansiosta. Itsekin yritysmaailmasta tulleena olen yllättynyt siitä, miten vanha virkamieskulttuuri on nopeasti uudistunut tehokkaaksi suoraviivaiseksi tekemiseksi. Meille koulutoimia ja sosiaali- ja terveystoimi ovat sisäisiä asiakkaita, joiden tarpeisiin teemme turvallisia ja terveellisiä kohteita.

Puurakentamisen erikoiskohteissa suunnittelun on pakko olla urakoitsijalla, kun tarvitaan erityisosaamista ja erikoisuunnittelua.

Panu Kangasniemi, rakennuttajapäällikkö, Kuopion kaupungin tilakeskus

Vähähiilisyyden tavoittelussa hankesuunnittelu on avainsana

Hankesuunnittelussa tulee olla huolellinen ja tarkka. Kun ennen suunnitelma saattoi olla laajuudeltaan 20 sivua, nyt se on 120 sivua, johon sisällytetty kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet. Meillä on kaupungilla omaa osaamista hankesuunnittelun tekemiseen. Konsulttiapua käytämme joissain erikoistekniikkaa sisältävissä isommissa hankkeissa. Jos omaa osaamista ei ole, apua kannattaa hakea. Kun hankesuunnitelma on käynyt kaupungin hyväksymisprosessin läpi, sitä on erittäin vaikea lähteä muuttamaan. Sama koskee julkista hankintamenettelyä, jossa jokaisesta sinne jäänestä virheestä tulee moittimisperuste. Jos siinä vaiheessa annetaan kilpailutukseen mahdollisuus puurakentamiseen tai sanotaan suoraan, että sen täytyy olla puurakenteinen, silloin se toteutetaan sellaisena. Vähähiilisen puurakentamisen toteuttamisen kannalta kuntastrategia ja hankesuunnitteluvaihe ovat niitä paikkoja, missä puurakentaminen pitää kirjoittaa auki.

Lisämateriaali

Image Description

Miksi puurakentaminen?

Kuopion poikkeuksellisen vähähiilinen koulu -kalvosarja

Panu Kangasniemi
Puheenvuoron takana:

Panu Kangasniemi

rakennuttajapäällikkö, Kuopion kaupungin tilakeskus

Faktat

Tammikuussa 2021 käyttöön otetussa von Wrightin koulurakennuksessa toimii myös 48 paikan päiväkoti ja eskariryhmä. Koulussa on oppilaita 189 ja opetusryhmiä 10. 

Hirsirakenteinen uudisrakennus on kooltaan 2970 brm². Hanke toteutettiin KVR-urakkana, jossa urakoitsija Rakennustyö Salminen Oy suunnittelutti ja toteutti kohteen avaimet käteen periaatteella. Hankkeen kustannusarvio oli 9 miljoonaa euroa, mikä alitettiin ja toteutuneet kustannukset olivat 7 629 046 euroa. Koulun liikuntasali- ja paikat toimivat myös läntisen kaupunginosan Kaislastenlahden asukkaiden vapaa-ajan yhteiskäyttötilana.