Puurakentaminen hillitsee ilmastomuutosta

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti etsii ratkaisuja, joilla rakennusten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää niin uusissa kuin vanhoissakin taloissa. Lahden kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Lahden Talot Oy aloittaa puukerrostalojen rakentamisen.

Lahden Talojen energiatehokkaat puukerrostalot ovat hyvä esimerkki ympäristöpääkaupungin konkreettisista toimenpiteistä, kun Lahti etenee kohti hiilineutraalin rakentamisen edelläkävijyyttä.

Kaupunki perusti syksyllä 2020 kaksivuotisen hiilineutraalin rakentamisen hankkeen, joka edistää kestävää rakentamista ja tarjoaa alustan yritysten uusille innovaatioille. Hiilineutraalin rakentamisen kehittämiskeskuksessa on kaupungin lisäksi mukana konserniyhtiöitä, alueen oppilaitoksia sekä yrityksiä.

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti etsii ratkaisuja, joilla rakennusten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää niin uusissa kuin vanhoissakin taloissa.

Pekka Timonen, Lahden kaupunginjohtaja

Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2025, kymmenen vuotta Suomen valtiota aikaisemmin. Hiilineutraalin rakentamisen kehittämiskeskus tukee hiilineutraaliustavoitteen toteutumista uudistamalla rakentamisen tapoja.

Puurakentamisen edistäminen on Lahdessa luontevaa, sillä alueelta löytyvät Suomen suurimmat puunjalostusalan yritykset, Koskisen Oy ja Versowood. Lisäksi Lahden ja Lappeenrannan LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella voi opiskella Suomen ainoana paikkana puutekniikan korkeakoulututkinnon.

Puurakentaminen hillitsee ilmastonmuutosta. Puu on hiilinielu, joka pudottaa rakennuksen elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä. Puurakentamisen kustannukset ovat madaltuneet, koska kysyntää ja alan yrityksiä on tullut lisää.

Pekka Timonen
Puheenvuoron takana:

Pekka Timonen

Lahden kaupunginhjohtaja