Kilpailuasiakirjoissa määriteltiin puu rakentamisen materiaaliksi

Rakennusmääräysten mukaan emme saaneet rakentaa suunniteltua kolmea kerrosta, kun pinta-ala ja henkilömäärärajoitukset tulivat vastaan. Kun pelastuslaitoksen kanssa löysimme ratkaisun paloteknisiin asioihin toiminnallisella suunnitelulla, esteitä rakentamiselle ei ollut.

Kilpailuasiakirjoihin oli määritelty puu rakentamisen materiaalina. Muita päättäjien keskustelussa esillä olleita tekijöitä, kuten lähipuun käyttöä ja paikallisuutta ei siinä voitu mainita. Urakoitsija kilpailutti vielä rakentamisen materiaalien hankinnat ja siinä kuhmolaisyritykset pärjäsivät, kun tulivat valittua toimittajiksi.

Pitäisin myös tärkeänä sitä, että kilpailutuksen ja hankkeen valmistelijat tutustuisivat valmistuneisiin julkisen puurakentamisen kohteisiin. Rakentamisen parhaat käytännöt antavat paljon tietoa edelleen jaettavaksi.

Markku Pääkkönen, projektipäällikkö

Puurakentaminen ei ole kalliimpaa kuin perinteinen rakentaminen

On tärkeää, että puu mainitaan kilpailutusasiakirjoissa, jos halutaan puurakennus. Urakoitsijaa auttaa, jos kilpailutusvaiheessa on esillä myös se, minkälaista puumateriaalia halutaan. Se voi CLT-massiivipuuta, rankarakenne tai hirttä. Pitäisin myös tärkeänä sitä, että kilpailutuksen ja hankkeen valmistelijat tutustuisivat valmistuneisiin julkisen puurakentamisen kohteisiin. Rakentamisen parhaat käytännöt antavat paljon tietoa edelleen jaettavaksi.

Kun kunnissa tehdään valintoja eri rakentamisen vaihtoehdoista, kokemukseni perusteella voin sanoa, että puurakentaminen ei varmasti ole kalliimpaa kuin perinteinen rakentamistapa. Edut tulevat esiin varsinkin työvaiheessa, kun puu materiaalina on kevyttä, sitä on helppo työstää ja viimeistelyssä työvaiheet jäävät vähemmälle kuin betonissa. Nämä ovat asioita, joita ei osata yleensä ottaa huomioon hankkeen valmisteluvaiheessa.

Kilpailutuksen asiakirjat tulee tehdä huolella. Minä tein alustavan version, jonka toimitin rakennuttajakonsultille ja he täydensivät sen sitten.

Markku Pääkkönen
Puheenvuoron takana:

Markku Pääkkönen

projektipäällikkö, Kuhmo