Puurakentamisen tahtotila tulisi kirjata hankeasiakirjoihin ajoissa

Isommassa kaupungissa Tuupalan koulu olisi jäänyt tekemättä puurakenteisena. Puurakentamisen tahtotila tulisi kirjata ajoissa etenkin isommissa kaupungeissa, joissa on kankeammat organisaatiot.

Kun kuntatilaajalla on halua rakentaa puusta, mitä aikaisemmin se tulee prosessiin mukaan, sen parempi. Silloin on mahdollisuus huomioida materiaali suunnittelijoita kilpailutettaessa ja rakennusbudjetissa.

Poliitikkojen puurakentamisen edistämiseen liittyvä tahtotila on hyvä kirjata esimerkiksi kuntastrategiaan, jotta se välittyy myös rakentamisesta vastaaville virkamiehille.

Antti Karsikas, projektiarkkitehti, Alt-arkkitehdit

Pakollinen hiilen laskenta lisää puurakentamisen kannattavuutta

Kun hiilitaseen laskenta tulee säädöspohjaisesti rakentamiseen pakolliseksi, se lisää puurakentamisen kannattavuutta. Ennen säädösohjausta kunnat voivat käyttää mahdollisimman laajaa keinopalettia kuten kaavoitusta puurakentamisen edistämiseen. Poliitikkojen puurakentamisen edistämiseen liittyvä tahtotila on hyvä kirjata esimerkiksi kuntastrategiaan, jotta se välittyy myös rakentamisesta vastaaville virkamiehille.

Kokemukseni mukaan käytännön rakentamisesta ja suunnitteluohjauksesta vastaavat tahot ovat usein hieman vastahankaisia rakentamaan puusta. Halutaan tehdä tutuilla rakennusaineilla, jotta ei tulisi isoja yllätyksiä. Tämä on toki ymmärrettävääkin, sillä rakentaminen on varsin monimutkaista ilman vierailta tuntuvia rakentamisen tapojakin. 

Hankkeen kokonaisvastuuta kantavilla tilaajatahoilla on myös vastuu siitä, että budjetissa pysytään. Onkin tärkeää, että jos poliittisilla päätöksentekijöillä on tahtotilana rakentaa puusta, se näkyy myös rahoituksessa. Puurakentaminen saattaa vielä olla hankintakustannuksiltaan hieman kalliimpaa kuin esimerkiksi betonirakentaminen, vaikka hintaero rakennuksen elinkaaren aikana tasaantuukin. Jos halutaan päästä eroon tavanomaisen betonirakentamisen hiilipäästöistä ja monimutkaisista rakenteista, se olisi hyvä näkyä budjetissa.

Kun pienempien muuttotappiokuntien haasteena on rahoitus, pitää olla vahva tahtotila nähdä rakentamishankkeissa pitkälle koko rakennuksen elinkaari. Ei kannata tehdä halvinta mahdollista, vaan elinkaareltaan pitkäkestoinen rakennus.


Kunnat tarvitsevat lisää puurakentamisen hankeosaajia

Kuntatilaajien osaaminen suunnittelussa ja rakentamisessa vaihtelee. Joskus tarjouspyynnöt saattavat olla aivan liian mutkikkaita ja vaatimuksia niin paljon, että hankkeisiin on vaikea löytää tekijöitä. Toisaalta tarjouspyynnöt saattavat olla niin kevyesti laadittuja, että voittaja valitaan pelkän hinnan perusteella. Sitten saatetaan ihmetellä keskinkertaista tai jopa huonoa lopputulosta, kun halvalla ei saa parasta. 

Jos kunnassa ei ole riittävästi omaa rakentamisen kilpailutuksen ja hankesuunnittelun osaamista, rakennuttajakonsultteja kannattaa käyttää. Toisaalta, jos kunnasta löytyy omaa osaamista, niin hankkeeseen ei kannata sotkea liikaa toimijoita. Joskus rakennushankkeissa on jo nyt niin paljon erilaisia konsultteja, että aikaa menee liikaa tarpeettomaan byrokratiaan ja projektin hallintaan. Kaikki se aika on pois varsinaisesta suunnittelusta.

Antti Karsikas
Puheenvuoron takana:

Antti Karsikas

arkkitehti, Alt arkkitehdit Oy