Kasvava ilmastotietoisuus lisää puurakentamista

Kaavoitus nostettiin ensimmäiseksi konkreettiseksi keinoksi edistää vähähiilistä puurakentamista. Osa konkreettisista toimista nousi esiin kuntastrategioista. Tasapuolisuus rakentamisen materiaalista koski erityisesti niitä kuntia, joissa oli puurakentamisen ja perinteisen rakentamisen toimijoita. Kuhmossa on puurakentamisen kannalta yritysyhteistyön tiivistymä ja loistava esimerkki, miten palaset loksahtavat paikalleen, kun on puurakentamisen osaajia ja toimijoita.

Useissa vastauksissa nousivat esiin rakentamisen hiilineutraalisuus ja ympäristöasiat. Hiilineutraalisuus yhdistettiin nimenomaan kestävään rakentamiseen, mikä oli monessa kunnassa tavoitteellinen tahtotila.

Kun kysely tehtiin vuosi sitten, puurakentaminen ei ollut vielä noussut ilmastopolitiikan työkaluksi kunnissa. Vuodessa puurakentamisen vauhti on kunnissa kasvanut paljon ja siihen liittyy myös kasvava ilmastotietoisuus. Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on vaikuttanut myös kuntien tiedon ja kiinnostuksen kasvuun. On tärkeää, että julkisen vallan edistämisohjelmissa on jatkuvuutta ja niiden toteutumisen seurantaa.

Yksi hidaste on puurakentamisen kilpailutuksen ja hankevalmistelun osaamisen vaje. Kun ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta, on epävarmuutta. Siksi tiedon jakaminen vähähiilisen puurakentamisen mahdollisuuksista on tärkeää.

Asta Salmi, professori, Vaasan yliopisto

Monissa kunnissa on hienoja julkisen puurakentamisen kohteita, mikä osoittaa puurakentamisen etenemisen ja tahtotilan kasvun. Nyt on mielenkiintoista nähdä, minkälainen tahtotila uusilla kuntapäättäjillä on ja onko tarpeeksi puurakentamisen osaamista ja tekijöitä.

Tarvitaan tietoa ja esimerkkejä vähähiilisestä puurakentamisesta

Osaamisvaje tuli kyselyssäkin jonkin verran esiin. Osaamisvaje aiheuttaa epävarmuutta, ja puurakentaminen koetaan riskipitoisemmaksi perinteiseen rakentamiseen verrattuna.

Kun ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta, on epävarmuutta. Siksi tiedon jakaminen vähähiilisen puurakentamisen mahdollisuuksista on tärkeää.

Puurakentamisen hidastavina tekijöinä tuli vastauksissa esiin tiedon puutteen lisäksi hinta. Kun se tuntui olevan enemmänkin mielikuva, on hyvä, että tulee vertailuja toteutuneiden hankkeiden kustannuksista ja vertailukelpoisia elinkaarikustannuksia.

Yksi hidaste on puurakentamisen kilpailutuksen ja hankevalmistelun osaamisen vaje. Monissa vastauksissa viitataan siihen, että on helpompaa ja turvallisempaa toimia riskittömästi perinteisellä tavalla. Suurin osa vastaajista ei nähnyt puurakentamisessa hidastavia tekijöitä, mutta piti tärkeänä välttää eri materiaalien käytön vastakkain asettelua.

Asta Salmi
Puheenvuoron takana:

Asta Salmi

professori, Vaasan yliopisto

Lisätietoja:

Puurakentamisen kasvun lähteet

Asta Salmi

Image Description

Askelmerkkejä puurakentamisen edistämiseen

Marika Kämppi