Vähähiilisen rakentamisen tavoitteet kirjattava tarjouspyyntöihin

Hiilikädenjäljen laskentatapa osoittautui myös erilaiseksi kuin hiilijalanjäljen laskenta. Kun hiilikädenjälki perustuu elinkaaren aikaiseen laskentaan, paljon sitovan puun määrän tulee olla etu, eikä haitta kuten laskentatavassa on. Kun jatkossa tavoitellaan vähähiilistä rakentamista, rakennuttajan tulee kirjata niitä koskevat tavoitteet ja kriteerit tarjouspyyntöihin.

Puurakentamisesta voi tulla kunnille aidosti ilmastopolitiikan työkalu; sen verran kova hypetys sen ympärillä nyt on. Se näkyy puutuoteosien kysynnän ja hintojen nousuna siten, että elementit on tilattava ennen kuin on sitova rakennusurakka olemassa. Vaikka puurakentamisen järjestelmä alkaa olla teknisesti kunnossa ja kilpailukykyinen, puutuoteosien valmistajien tulee keskittyä yhä enemmän laatuun ja toimitusvarmuuteen. Elementtien asennukset olemme tehneet hupun alla, jolloin pääsemme niin lähelle tehdasolosuhteita kuin mahdollista.

Puurakentamisen hallintaa suunnitteluun ja kilpailutukseen

Pidän huonona esimerkkinä sellaista hankesuunnittelua ja kilpailutusta, missä runkomateriaali jätetään avoimeksi. Erään hankkeen tavoitteena oli, että kaikki voivat osallistua tarjouksen tekoon, mutta suunnittelemattomuus tuotti suuria hankaluuksia. Me voitimme kohteen ja toteutimme sen puurakenteisena, mutta rakennuttaja ei ehkä ymmärtänyt, miten keskeneräisenä kohde annettiin kilpailutukseen. Hankkeen puurakennesuunnittelua ei tehty, eikä edes tilattu. Puurakennesuunnittelu tilattiin meiltä vasta urakan aikana.

Ongelmia syntyi siitä, että suunnittelu oli kaikilta osin jätetty kesken, kun ei tiedetty rakennetaanko puusta vai betonista. Meille rakennusyhtiönä on ensiarvoisen tärkeää, että kohde suunnitellaan mallintamalla. Jos tehdään perustukset puu - tai betonirakennukselle, niin ne ovat ihan eri kokoluokkaa. Urakka-aikana tehdyt muutokset johtavat aina ylimääräisiin kustannuksiin.

Puurakentamisesta voi tulla kunnille aidosti ilmastopolitiikan työkalu; sen verran kova hypetys sen ympärillä nyt on.

Sami Klami, aluejohtaja, Oy Rakennuspartio

Puurakennus on turvallinen ja kestää satoja vuosia

Kun tilaajalla ei ole tarpeeksi osaamista puurakentamisen suunnittelusta ja mallintamisesta, kannattaa palkata ammattilaiset hankkeeseen. Suosittelen hankkeen varhaisessa vaiheessa puurakentamisen hallitsevien suunnittelijoiden ja konsulttien käyttöä ja hyvää suunnittelun ohjausta. Esimerkiksi Inkoon kunnan koulun kilpailuasiakirjoissa mainittiin massiivipuu rakentamisen materiaalina.

Meille rakentajayhtiönä mieluisa malli on KVR-urakka. Esimerkiksi Helsingin Hopealaakson päiväkoti rakennettiin KVR-urakkana, mikä toi tilaajalle myös kustannustehokkaan suunnittelun ja sen ohjauksen. Olimme ainoa kilpailuun osallistunut rakentaja, joka tarjosi kahden päiväkodin kohteet CLT-rakenteisina. Meillä oli hyvä porukka suunnitteluun ja toteutukseen.

Sama puurakentamisen osaamattomuus koskee rakentajia. Kilpailussa voi olla tarjouksia, joissa laskelmat on tehty sen varaan, että CLT-rakentaminen on samanlaista hinnaltaan ja toteutukseltaan kuin betonielementtirakentaminen. Jos urakoitsija tarjoaa tuotteen ja ratkaisun, mitä ei tunne, se ei palvele rakennuttajaa. Meille on auennut hyviä puurakentamisen kohteita, mitkä ovat tuoneet kokemusta ja osaamista. Uskomme, että se on terveellisin ja laadukkain tapa rakentaa. Puurakentamisen etu on sen yksiaineisuus, mikä on turvallinen ja kestää rakenteena satoja vuosia.

Sami Klami
Puheenvuoron takana:

Sami Klami

aluejohtaja, Oy Rakennuspartio