Rakentamisen elinkaariajattelu

Vähähiilisellä rakennuksella on pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki. Hiilijalanjäljen arviointi kattaa rakennuksen koko elinkaaren. Siihen kuuluvat rakennustuotteiden valmistus, kuljetus ja työmaa, rakennuksen käyttö ja huolto sekä rakennuksen purku ja kierrätys.

Hiilikädenjäljen arviointiin sisältyvät sellaisten ilmastovaikutusten nettohyödyt, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Näitä voivat olla rakennuksen hiilivarastot ja hiilinielut, rakennuksen elinkaaren aikana tuotettu ylimääräinen uusiutuva energia sekä rakennustuotteiden uudelleenkäytön tai kierrätyksen myötä syntyvät hyödyt.


Vähähiilisyys osaksi rakennusmääräyksiä

Rakennusten vähähiilisyyden arviointi on tulossa osaksi suomalaisia rakennusmääräyksiä 2020-luvulla. Arviointia varten tarvitaan yhdenmukainen kansallinen menetelmä, jonka avulla rakennusten suunnittelijat ja ympäristökonsultit voivat jatkossa vertailla erilaisia ratkaisuja ja tunnistaa vähähiilisimmät vaihtoehdot.

Lähde: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä valtioneuvosto.fi