Rakentamisen hankesuunnitteluun kannattaa panostaa

Kaikki lähtee kuntien strategiasta ja tahtotilasta sitoutua vähähiilisiin rakentamisen ratkaisuihin. Isot ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, kun päätetään rakennuksen lämmitysmuodosta, energian kulutuksesta ja materiaalivalinnoista. Energiatehokkuuden parantuessa materiaalien merkitys päästölähteenä suhteellisesti kasvaa. Ympäristöministeriön ja Syken kanssa yhteistyössä kehitetty CO₂ -päästötietokanta avaa eri materiaalien päästöjä. Tavoitteita määrittelevään hankevaiheeseen kannattaa keskittyä, koska isoihin asioihin keskittymällä voidaan saavuttaa paljon.

Julkisten hankintojen laki antaa mahdollisuuden ottaa rakentamisen kestävyysasiat huomioon. Korostan hankintaprosessissa markkinavuoropuhelua ja hyvää suunnittelua. Vuoropuhelun pitää olla avointa eikä syrjiä eri toimijoita. Siellä voidaan keskustella ympäristötavoitteista, kuten esimerkiksi hankintojen hiilijalanjäljestä. Myös sopimusehdoissa voidaan kiinnittää näihin asioihin huomiota. Jos rakennushankkeen tavoitteena on minimoida hiilijalanjälkeä, vähähiilisyyteen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä ei tule ennakkoon lyödä lukkoon. Nyt kunnissa tarvitaan polku mikä johtaa kuntastrategiasta käytännön toimiin.

Nyt tarvitaan edelläkävijöitä ja jonkinlaista kannustinjärjestelmää nopeuttamaan siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen.

Katriina Alhola, Suomen Ympäristökeskus, Syke

Vähähiilisellä rakentamisella saavutetaan nopeita tuloksia ilmastotavoitteisiin

Kun usein vähähiilisen rakentamisen pelätään nostavan kustannuksia, niin silloin usein vedotaan perinteiseen rakentamisen tapaan; tehdään niin kuin ennenkin ja siinä unohdetaan energiatehokkuuden ja elinkaaren aikana syntyvät säästöt. Katsotaan liikaa investointihetken kustannuksia, ajattelematta että rakennus voi tulla elinkaarensa aikana paljon edullisemmaksi, vaikka alkuinvestointi olisi korkeampi.

Jos kunnalla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, rakentamisen sektorilla saadaan nopeasti ja helposti tuloksia verrattuna muihin kunnan käytössä oleviin keinoihin.

Nyt tarvitaan edelläkävijöitä ja jonkinlaista kannustinjärjestelmää nopeuttamaan siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen. Rakentamisessa ohjaus on mennyt eteenpäin ja on tullut selkeä laskentamenetelmä, mitä voi käyttää tarvittaessa kilpailutuksessa. Ympäristöministeriö on vienyt menetelmiä eteenpäin. Tulevaisuudessa on pidettävä huoli siitä, että ohjeistukset eivät anna mahdollisuutta tulkita vähähiiliseksi sellaisia rakennuksia, jotka eivät sitä oikeasti ole.

Puurakenteisia kouluhankkeita on meneillään nyt useita. Hankkeet ovat osoittaneet esimerkiksi sen, miten paljon puurakentamisen osaamista tulee vahvistaa. Ei riitä, että on vahva tahtotila vähähiiliseen rakentamiseen, täytyy hallita myös käytännön toteutuksessa olevat haasteet.

Jos kunnalla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, rakentamisen sektorilla saadaan nopeasti ja helposti tuloksia verrattuna muihin kunnan käytössä oleviin keinoihin.

Katriina Alhola, Suomen Ympäristökeskus, Syke

Kuopion von Wrightin koulu

Kuopion kohteesta tehtiin vertailua betoni- ja puurakenteisen materiaalin ja kauko- ja maalämmön kesken. Paras ratkaisu perustui puurakentamiseen ja lämmön tuottamiseen maalämmön ja aurinkolämmön yhteistuotantona. Se tuotti 44 prosenttia pienemmän hiilijalanjäljen.

Materiaalivalintojen painoarvo kasvaa tulevaisuudessa koska energiatehokkuus tehostuu uuden teknologian myötä ja nykyinen energiantuotanto tulee pitkällä aikavälillä puhtaammaksi.  Kun kansallinen päästökerroin menee koko ajan siihen suuntaan, että suurempi osa on puhdasta energiaa, silloin materiaalipäästöjen merkitys kokonaisuustarkastelussa nousee.

Katriina Alhola
Puheenvuoron takana:

Katriina Alhola

Suomen Ympäristökeskus, Syke

Lisätietoja:

Image Description

Kohti vähäpäästöistä rakennuskantaa