Hiilineutraalisuus kaupungin strategiasta

Olen ollut projektinjohtajana Etelä-Haagassa sijaitsevan Lapinmäen ja Kruunuvuorenrannassa sijaitsevan Hopealaakson CLT-rakenteisten päiväkotien rakentamisessa. Nyt olen mukana rakenteilla olevassa Verkkosaaren päiväkodissa, mikä perustuu myös CLT-massiivipuun käyttöön. Verkkosaari on varsin massiivinen 3000 m² suuruinen rakennus kuten myös tulossa oleva Kaarelanraitin päiväkoti ja ala-asteen koulurakennus.

Hankkeet perustuvat Helsingin kaupungin strategiaan, missä on selkeästi asetettu puun käyttö ja hiilineutraalisuus rakentamisen tavoitteeksi. Lapinmäen kohdalla tehtiin suoraan hankintapäätös, että 1500 m² suuruinen päiväkoti tehdään CLT-massiivipuusta. Puurakenteisuus oli alusta alkaen mukana hankeselvityksessä ja kilpailutusasiakirjoissa. Ainoastaan alapohjarakenteet ja sokkelit olivat kivirakenteisia.

Kokemukseni perusteella runkomateriaalin valinta kannattaa tehdä hankkeen varhaisessa aloitusvaiheessa. Hankkeet kilpailutettiin samaan aikaan "suunnittele ja toteuta" periaatteella ja toteutettiin KVR-urakkana. Siinä mallissa urakoitsija kilpailutetaan ja urakoitsijalla on sopimussuhteessa suunnittelijoita. Meillä on tietysti tilaajan velvollisuudet ja vastuut, mitkä eivät poistu millään urakkamuodolla.

Yksi haaste on tilaajapäässäkin esiintyvä asenneongelma puun käyttöä kohtaan. Aina kun vaihtoehtona on puurakentaminen, aletaan puhua mielikuvissa elävistä palo- ja kosteusongelmista ja korkeammista kustannuksista.

Pentti Salo, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Puurakentamisen osaaminen on kasvanut

Kun emme saaneet alkuun kokonaisurakkakilpailuun yhtään tarjousta, se meni hankintalain mahdollistamaan neuvottelumenettelyyn, mikä oli urakoitsijavalinnan kannalta paras ratkaisu. Olemme toteuttaneet nyt kaksi hanketta saman urakoitsijan kanssa ja kolmas on alkamassa. Puurakentaminen on tehty sääsuojassa ja on harvinaista, että rakennushanke etenee hyvin.

Se, että hankkeissa on onnistuttu hyvin, kertoo myös puurakentamisen osaamisen kasvusta. Saimme onneksi ammattimaisen rakennesuunnittelijan, joka pystyi mukautumaan CLT-rakentamisen vaatimuksiin, eikä juuttunut perinteisen rakentamisen ratkaisuihin. Meillä osaaminen on kasvanut niin tällä hankintapäässä kuin suunnittelijoilla ja rakentajillakin.

Yksi haaste on tilaajapäässäkin esiintyvä asenneongelma puun käyttöä kohtaan. Aina kun vaihtoehtona on puurakentaminen, aletaan puhua mielikuvissa elävistä palo- ja kosteusongelmista ja korkeammista kustannuksista. Massiivipuu on läpäissyt vaativatkin palotestit ja sen hidas hiiltyminen tekee siitä palotilanteissakin turvallisen rakenteen.

Puurakentamisen mittatarkkuus nopeuttaa rakentamista

Sääsuojauksella on kyetty turvaamaan puuosien kuivaketju tehtaalta rakennukseen ja kuivat työskentelyolosuhteet rakentajille. CLT-levyjen mittatarkkuus on ihailtavaa, se nopeuttaa merkittävästi rakentamista ja alentaa kustannuksia. Toimitusaikojen pitämisen ja kilpailun takia tarvitaan lisää CLT-massiivipuulevyjen valmistajia Suomeen.

On tärkeää, että hankesuunnittelun alkuvaiheesta alkaen saadaan mukaan hyvät suunnittelijat ja valitaan osaavat rakentajat. Kun rakennetaan hyvien detaljiikkaan asti ulottuvien suunnitelmien mukaan, saadaan hyvä lopputulos. Pienetkin detaljit voivat olla ratkaisevia kuten vesikatokset, läpiviennit, ikkunoiden vesipellit ja sääsuojaus, jotka auttavat tekemään kohteesta kosteusteknisesti toimivan. Työmaan sääsuojaus auttaa tekemään julkisivuhommatkin ammattimaisesti.

Pentti Salo
Puheenvuoron takana:

Pentti Salo

projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Case Hopealaakso

Hiilijalanjälkilaskentaraportti

Image Description

Monta hyvää syytä rakentaa puusta

Puurakentamisen edistäminen Helsingissä 2021