Hiilen laskennasta rakentamisen normaali käytäntö

Kun aloin tehdä tutkimustyötä rakentamisen hiilijalanjäljen parissa jo 1990 – luvun alusta lukien, muutos tähän päivään on valtava. Alkuun piti tutkimustyönä luoda menetelmät rakennusten elinkaarilaskentaan. Kokonaistiedon määrä on kasvanut, tuotteiden ja rakennusten elinkaarilaskenta on muuttunut rakennuskonsulttien työksi. Kun hiilen laskennasta tulee pikkuhiljaa rakentamisen normaali käytäntö, tutkimusprojekteilla tutkittavaa asiaa on sen parissa selkeästi vähemmän.

Puumateriaalin edullisuus rakentamisessa pohjautuu ensinäkin sen tuotantoprosessin edullisuuteen sekä kasvihuonekaasupäästöjen että uusiutuvien polttoaineiden käytön näkökulmasta. Rakentamisen puutuoteosien jalostuksen fossiilisten lähteiden käyttö ja niiden aiheuttama päästö on alhainen. 

Sahatavaran kasvihuonepäästöt tehtaan portille ovat noin 0,07 kg CO₂e/kg ja raudoitetun betonin noin 2 kertainen. Toinen etu tulee puun keveydestä. Puun sahatavaratiheys on noin 500 ja betonin tilavuuspaino on noin 2400, Puurakenteella pystytään täyttämään rakennuksen toimivuudelle, kestävyydelle ja käyttöiälle asetetut kriteerit pienemmällä massalla.

Vähähiilisyyden arvioinnissa paikallisen lähimetsän ja materiaalien kuljetusmatkat otetaan huomioon. Rakentamisen paikallisuutta voi korostaa myös muista kuten taloudellisista näkökulmista. 

Rakentamisen merkitys koko hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöistä kokonaisuudessaan on niin merkittävä, että tavoitteet sen vähentämiseksi tulee kunnissa kirjata jo strategiatasolle.

Kun vähähiilisestä rakentamisesta annetaan asetus, niin se on kunnille hyvä tuki vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseen.

Tarja Häkkinen, Suomen Ympäristökeskus, Syke

Vähähiilisen rakentamisen asetuksesta tiekartta kunnille

Kun rakennusten lämmityksen ja sähkönkäytön energianlähteet muuttuvat nopeaan tahtiin vähäpäästöisiksi ja uusiutuviksi, niin rakennusmateriaalien suhteellinen merkitys vähähiilisyyden laskennassa kasvaa. Myös rakennusmateriaalien tuotanto siirtyy pois fossiilisten käytöstä, mutta hitaammin kuin kaukolämpö ja sähkö.

Kun vähähiilisestä rakentamisesta annetaan asetus, niin se on kunnille hyvä tuki vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseen. Osa kunnista voi nähdä vähähiilisen rakentamisen vaikeana eikä siihen valmisteluun haluta käyttää resursseja. Tähän auttaa se, että rakentamisen tavoitteiden asettelu ja hankevalmistelu tehdään helpoksi. Tuleva vähähiilisyyttä edellyttävä rakentamisen lainsäädäntö tulee helpottamaan vähähiilisyyden arvioinnin lisäksi tavoitteiden asettelua.

Myös hyvät kuntien toteuttamat julkisen puurakentamisen esimerkit auttavat. Monet kunnat ovatkin ottaneet vähähiilisen rakentamisen ja energiatuotannon aidosti ilmastopolitiikan työkaluiksi.

Vähähiilinen rakentaminen tuo kunnille myös imagoarvoa, mikä edistää muitakin kunnan tavoitteita.

Tarja Häkkinen, Suomen Ympäristökeskus, Syke
Tarja Häkkinen
Puheenvuoron takana:

Tarja Häkkinen

Suomen Ympäristökeskus, Syke